30 juni 2014

Een BOB is er voor elke leeftijd. De SGP fractie heeft gevraagd om ambitieuzere plannen om alcoholverstrekking bij jongeren tegen te gaan. Dit in het belang van de Veense jongeren.

Lees meer in de bijlage.

 

19 juni 2014

Kaderbrief
In verband met de verkiezingen en de daarop volgende collegevorming is het nieuwe college nog niet in de gelegenheid geweest om de kadernota op te stellen. Wel wordt de raad nu geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken door middel van de Kaderbrief.

Lees meer over de kadernota en de SGP inbreng in de bijlage.

 

14 juni 2014

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Tijdens de commissievergadering van de Veenendaalse raad van 10 juni jl. werden diverse stukken van de VRU besproken:

  • concept jaarrekening 2013
  • programmabegroting 2015
  • Majeure projecten en kadernota 2015

Lees meer over de VRU en de SGP inbreng in de bijlage.

26 mei 2014

De uitslagen voor de Europarlementsverkiezingen zijn bekend.

Voor de gecombineerde lijst van de SGP en de CU mogen Peter van Dalen en Bas Belder een zetel innemen. We wensen hen veel zegen en wijsheid toe in het uitvoeren van hun taak.

In Veenendaal heeft meer dan 1/3 van kiezers op hen gestemd.

Zie hier de uitslagen:

 

21 mei 2014

Vandaag heeft de gemeenteraad van Veenendaal het raadsprogramma 2014-2018 vastgesteld: De Kracht van Veenendaal.

De SGP is nu vertegenwoordigd door;

Marco Verloop, wethouder

Leunis van Klinken, fractievoorzitter

Dave Scheele, fractiesecretaris

Theo van Iperen, fractielid

Dick Both, fractielid

Gert Geerts, fractielid

Jan Snoei, steunfractielid

Johan Janssen, steunfractielid

We wensen hen Gods zegen toe in het werk voor onze gemeente Veenendaal.

SGP: VOOR VERANTWOORDE KEUZES!