12-11-2015

SGP organiseert expertmeeting over Scheefwonen in Veenendaal

Het afgelopen jaar is in de gemeenteraad van Veenendaal herhaaldelijk gesproken over een actueel en belangrijk onderwerp, namelijk het zogenaamde scheefwonen. In verhitte debatten, bijvoorbeeld tijdens de verschillende behandelingmomenten over de woonvisie en de gesprekken over de statushouders. En juist de afgelopen dagen was dit thema ook landelijk volop in het nieuws na het uitleggen van een onderzoeksrapport met schrikbarende conclusies. 

In deze debatten liepen de meningen flink uiteen. Niet over de probleemstelling. Daar was iedereen het over eens. Er zijn te weinig sociale huurwoningen omdat er onvoldoende sprake is van doorstroom. De wachtlijsten zijn lang. Maar hoe pakken we dit als gemeente nu aan? Kiezen we voor de strategie van het bouwen van (veel) meer sociale huurwoningen waardoor de in Veenendaal gehanteerde verhouding sociale huurwoningen en koopwoningen anders wordt? Of pakken we - op een creatieve en doortastende manier - de wortel van het probleem van het scheefwonen aan? Belangrijke vragen die gezien de urgentie van het onderwerp om actie vragen en meegenomen moeten worden bij de evaluatie van de woonvisie medio december a.s.

Om een debat op basis van inhoudelijke argumenten te kunnen voeren - en niet alleen over percentages zonder context - heeft de SGP-fractie het initiatief genomen om samen met de griffie een expertmeeting georganiseerd over dit thema tijdens een beeldvormende raadsvergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 november om 19:30 uur op het gemeentehuis.

Dick Both, initiatiefnemer en fractievoorzitter van de SGP-fractie, zal een introductie op het thema geven en vervolgens zal het woord gevoerd worden door  dr. Peter van Os (partner bij RIGO Research en Advies gericht op de woon- werk- en leefomgeving), Piet de Vrije (tot voor kort directeur van woningbouwcorporatie Patrimonium) en anderen. Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom deze expertmeeting bij te wonen.

2-11-2015

 Innovatie in Veenendaal

Er komt een innovatiefonds van € 125.000 per jaar, voor in principe 4 jaar, waaruit per jaar diverse projectaanvragen kunnen worden gefinancierd die een relatie hebben met economie en cultuur in Veenendaal. De SGP staat achter dit fonds, omdat het een bijdrage levert aan de versterking van de lokale economie. Het principe is een ‘revolverend’ fonds, wat inhoudt dat de verstrekte gelden ook terugbetaald moeten kunnen worden, zodat er weer geld beschikbaar is voor nieuw te financieren innovaties. Ondanks diverse voorwaarden en 50% eigen financiering door de aanvrager, zal gezien de aard van de projecten 100% terugbetaling nooit lukken. Daarom heeft de SGP gevraagd om uit zorgvuldigheidsoverwegingen en het voorkomen van verspilling na 2 jaar te kijken of het fonds geen flop is, zodat zo nodig na 2 jaar gestopt kan worden met het fonds (in plaats van na 4 jaar). De wethouder heeft dit toegezegd.

Jan Snoei, schaduw-raadslid SGP

 

 

02-10-2015

Schriftelijke vragen SGP-fractie

Anderhalve week geleden vond in het stadspark een grootschalig evenement plaats. Nadat op zondag het kampement is afgebroken bleef een troosteloos stadspark achter. Grote hoeveelheden rommel bleven dagen liggen, het grasveld is vernield, materialen zoals kabels en bankstellen bleven achter. De foto's hiervan op social media zijn u vast niet ontgaan. En nu - week later - is de situatie nog niet veel beter. 

De SGP-fractie stelt het college naar aanleiding daarvan de volgende schriftelijke vragen:
Is het college op de hoogte van de wijze waarop het stadspark is achtergelaten na het muziekfestival? En zo ja, wat vindt het college van deze situatie?

  1. Welke afspraken maakt de gemeente met de exploitanten over:
  1. Het moment waarop het kampement wordt afgebroken?
  2. De wijze waarop het stadspark achtergelaten wordt?
  3. Het herstellen van de ontstane schade?
  1. Hoe is het toezicht hierop vanuit de gemeente georganiseerd de afgelopen week?
  2. Wat kost het opruimen en weer in de oude staat van het stadspark brengen de gemeenschap dit jaar? En wat heeft dit de gemeenschap in 2014 en 2013 gekost?
  3. Wat betekent dit alles voor volgend jaar?

Bij voorbaat dank voor uw spoedige reactie, 

 

SGP-fractie, Dick Both

‘Laat Veenendaal die dag van rust, dat eeuwenoude geschenk van onze goede God, mogen behouden’. 

 Spreektekst debat koopzondag, gehouden d.d. 24-9-2015

Donderdag 24-9-2015 voerde de Veenendaalse raad een debat over de openstelling van supermarkten op de zondagmiddag, aangevuld met een motie om dan maar alle winkels de mogelijkheid te geven.

Aan het einde van het debat werd er gestemd. Hierna volgde de uitslag voor de stemmingen. De uitslag werd door Dick rondgestuurd: Initiatiefvoorstel openstelling supermarkten op zondag in Veenendaal met 17 stemmen tegen en 15 stemmen voor verworpen.

De SGP, CU, CDA en de halve SP fractie stemden tegen het voorstel.

De bijdrage aan het debat, uitgesproken door Dick , kunt u HIER downloaden. o.a. diverse kamerleden, Veens of niet, maakten ook hun betrokkenheid kenbaar.

Hier het laatste deel uit de bijdrage:

 

 

 

21-9-2015

 Geen koopzondag in Veenendaal

In de raadscommissie van afgelopen donderdag werd het voorstel voor supermarkt openstelling op zondag besproken.HIER leest u de bijdrage van Dick.

Dit is het eerste stuk:

 

 

17-9-2015 Lianne de Baat is inspreekster bij de raadscommissie in Veenendaal, bij de behandeling van het voorstel de openstelling van supermarkten op zondagmiddag toe te staan.
Lianne, hartelijk dank! Je hebt in 3 minuten de kern geraakt.

Hier volgt haar verhaal:

Het gebeurde net voor een belangrijke supermarktketen in Veenendaal. 
Meneer Vrijheid, Gelijkheid en Relatie waren druk in gesprek. 
Het was zó’n heftige discussie dat de bezoekers van deze supermarkt ademloos bleven luisteren naar de conversatie. 
Eén ding begrepen ze echter niet zo goed. Deze Vrijheid, Gelijkheid en Relatie maakten een punt over het opengaan van deze supermarkt op zondag. Ze deden hier al jaren hun boodschappen op een doordeweekse dag en hadden, werkelijk waar, nog nooit over dit punt nagedacht. 

‘Je begrijpt het toch niet’, riep Vrijheid, ‘Alle dagen van de week mogen de supermarkten open, behalve op zondag. Heb ik dan niet de vrijheid om zelf mijn boodschappen te doen wanneer ik dat wil? En daarbij, de supermarkt open op zondag zal de Veense economie en werkgelegenheid echt doen groeien!’ 

Gelijkheid viel hem bij: ‘Meneer Vrijheid, u hebt gelijk! Kijk nu eens naar alle steden om ons heen. Overal gaan de supermarkten op zondag open. Veenendalers hebben dan toch evenveel recht om op zondag naar de supermarkt te kunnen?’ 

Relatie keek Vrijheid en Gelijkheid aan. ‘Beste heren, gaan voor jullie de punten economie, werkgelegenheid, vrijheid en gelijkheid nu echt boven alles? Kunnen we daar de Veenendalers nu echt gelukkig van maken? Om een dag van ze af te nemen waarin ze nu in alle rust kunnen zorgen voor hun naasten, denken aan hun familie- en vriendenrelaties? 

Zo ging het verhitte gesprek nog even door. Ook ik stond erbij, keek ernaar en dacht na. Tja, wie heeft er nu eigenlijk echt gelijk? Voor alle drie lijkt wel wat te zeggen. 
Net toen ik vol verwarring en vragen mij om wilde draaien en weglopen, hoorde ik de stem van Relatie opeens weer… 

‘Vrijheid, gelijkheid, inwoners en raad van Veenendaal, de argumenten voor of tegen de koopzondag zijn de afgelopen periode al tientallen malen over en weer gegaan. Onderzoek hier en onderzoek daar. Iedereen kon er zijn eigen voordeel mee trekken. En nu staan we opnieuw voor het besluit. Maar één ding staat voor mij vast…
‘Het gaat mij uiteindelijk maar om één Relatie. Er is een Schepper van alle mensen en omdat Hij ons geschapen heeft, geeft Hij één dag aan ons… In liefde aan de mensen geschonken om uit te rusten, naar de kerk te mogen gaan en aan onze Schepper te mogen denken. Al 2000 jaar mag deze dag wereldwijd herdacht worden als Opstandingsdag van Jezus Christus. En mag ik het dan zomaar laten gebeuren dat we deze dag weggeven als een winkel- of boodschappendag? Nee, dat kan ik niet.’
Het was tijd. Ik draaide mij nu echt om en liep naar huis. Wie er uiteindelijk gelijk gaat krijgen in Veenendaal? Ik weet het niet. 

Maar één ding weet ik wel: 
De Schepper en Maker van Vrijheid, Gelijkheid en Relatie heeft alle macht, in hemel, op aarde en in Veenendaal. 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 De begroting van Elbert

D.V. 2 oktober, net na de Prinsjesdag, hebben we een debatavond met 2e Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Hij presenteert hier kort zijn begroting. 3 ondernemers geven vanuit de lokale actualiteit hun visie op thema's als werk, energie, duurzaamheid, Winkelstad Veenendaal, ICT, Foodvalley en de toegankelijkheid van de overheid. Iedereen is welkom, zie verder de agenda van 2 oktober 2015.

 

 7 september 2015

 

Dick Both nieuwe fractievoorzitter Veenendaalse SGP

De Veenendaalse SGP gaat het nieuwe vergaderseizoen in onder leiding van een nieuwe fractievoorzitter.

Leunis van Klinken (65) heeft het stokje overgedragen aan fractiegenoot Dick Both (38).

De start van het nieuwe vergaderseizoen en gezondheidsklachten waren voor Leunis van Klinken aanleiding om het fractievoorzitterschap over te dragen.

Leunis was fractievoorzitter van de Veenendaalse SGP sinds het voorjaar van 2010 toen hij Marco Verloop opvolgde omdat die wethouder werd.

Dick Both maakt sinds vorig jaar deel uit van de fractie en was eerder raadscommissielid namens de SGP.

In het dagelijks leven is Dick vanuit zijn organisatieadviesbureau werkzaam in de non-profitsector. Momenteel als directeur ad interim op een school voor voortgezet onderwijs in Utrecht. 

 

De Veense zondag.
In september zal er in de Veense raad een voorstel komen om de koopzondag voor supermarkten mogelijk te maken in Veenendaal. En misschien wil men nog wel verder gaan ook. Fractie en bestuur van de SGP in Veenendaal hebben een brief gestuurd naar de achterban. Ondanks vakantie en dergelijke hebben talrijke vrijwilligers al voor de verspreiding gezorgd. Heeft u deze al gelezen? 
Onze mening zal u niet verbazen. Lees het verkiezingsprogramma er maar op na.
Er zijn talrijke goede argumenten om tegen de koopzondag te stemmen, deze kunt u onder andere vinden via de volgende link: 
Lees dit artikel gerust nog eens door.
http://www.rmu.nu/dossiers/zondagsarbeid

7-7-2015  Algemene Beschouwingen / kadernota

Maandag 6 juli werd de kadernota besproken . Voorafgegaan door de Algemene Beschouwingen. Lees HIER de bijdrage van Leunis van Klinken, de fractievoorzitter van de Veenendaalse SGP.

Klik HIER voor de berichten van het 1e halfjaar 2015

Met berichten over participatie, sociaal domein, rekenkamerrapport, projectenboek, hoogspanningslijn, de kracht van ondernemend Veenendaal, afval, partijdag 2015, precariobelasting, verkiezingen PS / waterschap / 1e Kamer, diftar, woonvisie,  

KlikHIER voor de berichten van 2014!